PARSE – Plattform for Artistic Research Sweden är en vetenskaplig tidskrift och tillika konferens för konstnärlig forskning. I november 2017 hölls den andra biennalen vid Göteborgs Universitet på temat ”exkluderande” under tre intensiva dagar med samtal, paneldiskussioner, seminarier och presentationer. Konst:it hade den stora äran att vara konferensens final akt och då bjöds det på fri-improvisation, ett uruppförande och en svit i sju satser. Framförandet blev väldigt uppskattat!

PROGRAM:

Come out to show them
Ord fasar in och ut ur varandra, smälter samman till ett kretslopp av mönster i ständig förändring.
En lekfull vink till de som är före oss.

…är så stor… så stor
Uruppförande av en musikdramatisk gestaltning till text och ton av kompositören Hanna Drakengren,
med fixed media av ljudkonstnären Liis Ring.

Duo-Aphorisms
Kompositören Nils Henriksson var inspirerad av den strukturella integriteten i Bachs 2-stämmiga inventioner när han skrev denna svit. Ambitionen är att verket är igenkännbart genom sina syntaktiska former och processer och således tillåter en pluralitet av klingade resultat medan verkets essens förblir intakt.

Foto: Natalie Greppi

Join the discussion 4 478 Comments