I år valde vi att sjunga om frihet i olika former. Vi öppnade med en stor, bredvingad flock måsar som lämnade än större mås-skuggor på väggen. Till det koreograferade landskapet fick vi höra Karin Boyes vackra dikt ”Nattens djupa violoncell”. Sedan vävdes det ihop med en koreografi improviserad av Maria Johnsson till Solveig von Schultz tonsatta dikt ”Måsen”. Det blev så Oerhört Vackert och Poetiskt!

Sedan sjöng vi om en närmast existensiell frihet i Elisabet Hermodssons ”Visa till Fårö”, där även måsen fick vara med bland många andra djur och varelser, det är nämligen på fararnas ö som din frid är given av himmel och strand!

Vi avslutade med en tredje typ av frihet i den Amerikanska folksången ”Pack up your sorrows” av Pauline Baez.

Måsen

Visa till Färö

Pack up your sorrows

Join the discussion 4 250 Comments