Konst:it vill ge samtida musik en plats i det offentliga rummet,
ändra på missuppfattningen om att det är en konst för de initierade
och visa att den kan vara inkluderande, tillgänglig och inte alls "svår"

Konst:it är en experimentell vokal- & objektensemble, grundad av Isadora del Carmen i november 2016. Ensemblen består av sex kvinnor som tillsammans utvecklar ett konstnärligt uttryck i och genom ljud, bortom behovet och begränsningarna av traditionell läsförmåga eller skolning. Vår ambition är att utforska på ett processorienterat sätt genom improvisation, analys och experiment, tills vi når det ljudande förverkligandet av en idé.

I maj 2017 gjorde vi vår debut på Ljud & Genusfestivalen som arrangerades av Konstmusiksystrar på Atalante. Efterföljande säsong deltog vi på PARSE forskningskonferens i november. Och i januari i år uppträdde vi på Sirénfestivalen på Högskolan för Scen och musik.

Call for works

Vi trivs i nära samarbeten i det kompositoriska och performativa utvecklandet av ett nytt verk. Det har varit en stor ära att få arbeta, diskutera, och leka med Nils Henriksson, Hanna Drakengren, Liis Ring, Kajsa
Antonsson
och Georgios Gokotos. Vi har samarbeten med fantastiska människor i skjortärmen inför kommande säsong. Våra ärmar äro rymliga så som ärmarna på en trollkarlsrock, om du är nyfiken på att hänga där inne så vill vi gärna höra från dig!

Solveig Svensson

Birgitta Åkerström

Gittan Andersson

Yvonne Ingelmark

Birgitta Andersson

Majlis Wistrand